iunie 21, 2024

Servicii

SOCIETATA PENTRU LUCRĂRI DE DRUMURI SI PODURI DOLJ S.A. își desfășoară activitatea în județul Dolj, administrând o rețea de 46 drumuri județene în lungime de 1101,30 Km, pe care sunt construite 94 poduri și podețe în lungime totală de 3.489,60 ml.

Prin secţiile şi compartimentele sale specializate, S.P.L.D.P. DOLJ S.A. are în sarcină întreținerea periodică a întregii reţele de drumuri județene, folosind echipamente şi tehnologii moderne de înaltă productivitate. S.P.L.D.P. DOLJ S.A. concepe programe specifice care permit prioritizarea lucrărilor de întreţinere a drumurilor şi podurilor, utilizarea eficientă a fondurilor alocate şi realizarea în final a obiectivelor majore ale societății.

Misiunea societății este de a asigura exploatarea rețelei rutiere în condiții de siguranță, confort și fluență prin lucrări de întreținere, reparații, sporire a capacității de circulație, reabilitare și investiții. Aceasta presupune evaluarea permanentă a stării de degradare a sistemelor rutiere supuse unui ansamblu complex de acțiuni datorate unor factori externi ca traficul greu, îngheț-dezgheț, umiditate, factori chimici care conduc la înrăutățirea condițiilor de circulatie. Intervențiile noastre necesită promptitudine și totodată alocarea eficienta a fondurilor.

În calitatea sa de administrator al drumurilor județene Dolj, S.P.L.D.P. DOLJ S.A. s-a implicat activ în transpunerea în practică a politicii rutiere adoptate de Consiliul Județean Dolj, îndeosebi în lucrările de reabilitare şi modernizare a drumurilor şi podurilor existente.

Principii

 • Profesionalism: Aplicăm cele mai înalte standarde de excelenţă, integritate şi respect în mediul de lucru.

 • Lucrul în echipă: Ne susţinem şi ne completăm unul pe celălalt, respectăm diferenţele dintre oameni, ideile lor şi lucrăm împreună.

 • Orientarea către client: Încercăm să înţelegem şi să atingem nevoile clienţilor şi şi să răspundem prin servicii de calitate, inovaţie şi creativitate. Suntem specializaţi să asiguram rezultate care să conteze.

 • Flexibilitate: Răspundem rapid la semnalele venite din teritoriu.

 • Transparenţă: Furnizăm la timp informaţie obiectivă şi corectă despre activitatea noastră.

 • Eficienţă: utilizam optim resursele în vederea atingerii efectului maxim.

 • Răspundere publică: în centrul politicii noastre stă interesul public.

Principalele atribuții ale S.P.L.D.P. DOLJ S.A. sunt:

 • gestionarea drumurile județene din administrare;

 • întocmirea documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de întreținere și reparații la drumuri;

 • asigurarea calității și controlului tehnic al calității;

 • monitorizarea controlului mijloacelor de transport pe drumurile județene;

 • lucrări și servicii privind întreținerea curentă a drumurilor județene (întreținerea pe timp de vară, întretinerea pe timp de iarnă, întreținerea elementelor privind siguranța rutieră și de estetică);

 • lucrări și servicii privind întreținerea periodică a drumurilor județene;

 • lucrări aferente reparațiilor curente la drumurile județene;

 • lucrări aferente reparațiilor capitale la drumurile județene.