mai 19, 2024

Protecţia datelor personale

 1. Informaţii Generale
 2. a) Introducere

Următoarea notificare privind protecția datelor este concepută pentru a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra personale și drepturile dumneavoastra privind această procesare în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor nr. 679/2016 (GDPR) și legislația locală în vigoare.

 1. b) Operatorul

SOCIETATEA PENTRU LUCRARI DE DRUMURI SI PODURI DOLJ S.A. cu sediul in municipiul Craiova, strada Drumul Jiului, nr. 10, județul Dolj, reprezinta operatorul de date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor nr. 679/2016 și, prin urmare, este responsabila pentru procesarea datelor descrisă mai jos. Pentru întrebări sau solicitări privind prelucrarea

datelor, vă rugăm să contactați persoana pentru protecția datelor, ale cărui date de contact le puteți găsi mai jos.

 1. c) Reprezentant cu protecție a datelor

Puteți contacta persoana responsabilă pentru protecția datelor în orice moment utilizând următoarele date de contact:

Societatea Pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A. cu sediul in municipiul Craiova, strada Drumul Jiului, nr. 10, județul Dolj, tel/fax : 0251 413 046, e-mail: drum_dolj@yahoo.com.

Categorii de date cu caracter personal

La nivelul Societatea Pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A. sunt prelucrate urmatoarele date cu caracter personal:

 • Datele cu caracter personal ale angajatilor institutiei, respectiv, nume, prenume, CNP, serie si numar C.I., adresa de domiciliu, adresa de e-mail, date medicale, fotografie (se pastreaza pe toata durata contractului de munca dupa care se arhiveaza) ;
 • Datele cu caracter personal ale angajatilor societatilor/entitatilor/institutiilor cu activitate permanenta pe aeroport, respectiv, nume, prenume, CNP, serie si numar C.I., adresa de domiciliu, adresa de e-mail, fotografie (se pastreaza pe toata durata desfasurarii activitatii dupa care se arhiveaza);
 • Datele cu caracter personal ale persoanelor care executa lucrari/servicii temporare pentru societate, respectiv, nume, prenume, CNP, serie si numar C.I., adresa de domiciliu, adresa de e-mail (se pastreaza doar pe durata desfasurarii activitatii dupa care se arhiveaza);
 • Datele cu caracter personal captate de sistemul de televiziune cu circuit inchis al societatii, respectiv, imagini video inregistrate pe suport magnetic (se pastreaza 30 de zile).

Societatea Pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A.  nu detine si nu prelucreaza datele cu caracter personal ale pasagerilor.

 1. Drepturile persoanei vizate

In conformitate cu dispozitiile Regulamentului nr. 679/2016, persoana vizata are urmatoarele drepturi:

 • Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR),
 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul la rectificare, art. 16 GDPR),
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul la ștergerea datelor, articolul 17 GDPR),
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționarea prelucrarii, articolul 18 GDPR),
 • Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR),
 • Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la opozitie, articolul 21 GDPR).

Pentru exercitarea drepturilor prevazute de GDPR , persoana vizata trebuie sa transmita o cerere intocmita in forma scrisa , datata si semnata la adresa sus mentionata sau poate depune personal cererea la sediul Societatii Pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj S.A. Cererile primite vor fi analizate de catre responsabilul cu protectia datelor , desemnat la nivelul institutiei, iar raspunsul va fi formulat in cel

mult 30 de zile de la primirea cererii. Aceasta perioada poate fi prelungita cu trei luni atunci cand este necesar , tinandu-se cont de complexitatea si numarul cererilor.