aprilie 18, 2021

Declarații de avere/interese

Nr. Nume/Prenume Declaratii de avere/interese
1 Presedinte C.A. – ADAM MARIAN CĂTĂLIN declav_adam
2 Membru C.A. – DUJER IONEL CRISTIAN decl. av_Dujer

decl. int. Dujer

3 Membru C.A. – BARBĂRASĂ GHEORGHE decl. av Barbarasa

decl. int. Barbarasa

4 Membru C.A. –  MARCINSCHI MOANTA ADRIANA LORENA decl. av. Marcinschi

decl. int. Marcinschi

5 Membru C.A –  RADU FLORIAN GEORGEL decl. av Radu

decl. int. Radu

Nr. Nume/Prenume Declaratii de avere/interese
1 Golumbeanu Alin decl. av. Golumbeanu

decl. int. Golumbeanu

2 Rada Marcela decl. av. Rada

decl. int. Rada

3 Pomacu Gabriel decl. av. Pomacu

decl. int. Pomacu